網絡百科新概念
提示
 正文中的藍色文字是詞條,點擊藍色文字可進入該詞條頁面;
 正文中的紅色文字是尚待創建的詞條,點擊紅色文字可進入創建詞條頁面;
 歡迎參與詞條創建或編輯修改!人人為我,我為人人。共同建設中文百科在線,共創知識文明!
zwbkorg
關註微信,獲取更多資訊
阅读 11679 次 历史版本 0个 创建者:雪儿 (2010/12/24 11:13:33) 最新编辑:雪儿 (2010/12/24 11:13:33)
遠志
拼音:yuǎn zhì
英文:ThinleafMilkwortRoot-bark
同义词条:葽绕,蕀蒬,棘菀,细草,小鸡腿,小鸡眼
 
遠志
遠志
 遠志(Radix Polygalae)爲常用中藥,最早記載於《神農本草經》,列爲上品,並被視爲養命要藥,來源於遠志科植物遠志Polygala tenuifolia Willd.和卵葉遠志P.sibirica L.的幹燥根。性溫,味苦、辛,具有安神益智、祛痰、消腫的功能,用於心腎不交引起的失眠多夢、健忘驚悸,神志恍惚,咳痰不爽,瘡瘍腫毒,乳房腫痛。臨床應用生遠志、制遠志和蜜遠志三種飲片規格,但以制遠志爲主。

 中文名稱: 遠志

 外文名稱: ThinleafMilkwortRoot-bark

 别稱: 葽繞、蕀蒬、棘菀、細草、小雞腿、小雞眼
遠志
遠志


 界: 植物界

 科: 遠志科

 分布區域: 東北、華北、西北及山東、江蘇、安徽和江西

遠志釋義

 詞目:遠志

 拼音:yuǎn zhì

基本解釋

 1、遠志 yuǎnzhì great and far-reaching ambition 指遠大的志向遠志 yuǎnzhì
 
 2、thinleaf milkwort(Polygala tenuifolia)∶一種遠志屬植物

 3、milkwort∶遠志屬植物的泛稱西伯利亞遠志小花遠志

 4、polygala root;milkwort root∶用作中藥的遠志或西伯利亞遠志的根,用於安神、祛痰、開竅

詳細解釋

 1.遠大的志向。《孔叢子·記義》:“ 孔子 讀《》及《小雅》,喟然而歎曰:‘吾……於《狼跋》,見 周公 之遠志所以爲聖也。’” 宋 司馬光 《蘇騏驥墓碣銘》:“公幼慷慨有遠志,自力讀書。” 魯迅 《且介亭雜文·韋素園墓記》:“嗚呼,宏才遠志,厄於短年。”

 2.多年生草本植物。莖細,葉子互生,線形,總狀花序,花綠白色,蒴果卵圓形。根入藥,有安神、化痰的功效。又名小草。 南朝 宋劉義慶世說新語·排調》:“ 謝公 始有 東山 之志,後嚴命屢臻,勢不穫已,始就 桓公司馬 。於時人有餉 桓公 藥草,中有遠志,公取以問 謝 ,此藥又名小草,何一物而有二稱。” 明 李時珍 《本草綱目·草一·遠志》:“此草服之能益智強志,故有遠志之稱。”

 3.逃離的意願。《國語·周語下》:“民不給,將有遠志,是離民也。” 韋昭 注:“遠志,逋逃也。”《呂氏春秋·慎大》:“眾庶泯泯,皆有遠志,莫敢直言。”高誘 注:“有遠志,離散也。”

基本信息

 來源:本品爲遠志科植物遠志Polygala tenuifolia Willd.或卵葉遠志Polygala sibirica L. 的幹燥根。

 其他名稱:葽繞、蕀蒬、棘菀、細草、小雞腿、小雞眼、小草根。

 性味歸經:苦、辛,微溫。歸心、腎、肺經。

 功能主治:安神益智,祛痰,消腫。用於心腎不交引起的失眠多夢,健忘驚悸,神志恍惚,咳痰不爽,瘡瘍腫毒,乳房腫痛。

應用

 
遠志
遠志
 1.失眠多夢,心悸怔忡,健忘

 本品苦辛性溫,性善宣泄通達,既能開心氣而寧心安神、又能通腎氣而強志不忘,爲交通心腎、安定神志、益智強識之佳品。主治心腎不交之心神不寧、失眠、驚悸等症,常與茯神龍齒朱砂等鎮靜安神藥同用,如遠志丸(《張氏醫通》);治健忘證,常與人參茯苓菖蒲同用,如開心散(《千金方》),若方中再加茯神,即不忘散(《證治准繩》)。

 2.癲癇驚狂

 本品味辛通利,能利心竅,逐痰涎,故可用治痰阻心竅所致之癲癇抽搐,驚風發狂等症。用於癲癇昏僕、痙攣抽搐者,可與半夏、天麻、全蠍等化痰、息風藥配伍;治療驚風狂證發作,常與菖蒲、鬱金、白礬等祛痰、開竅藥同用。

 3.咳嗽痰多

 本品苦溫性燥,入肺經,能祛痰止咳,故可用治痰多粘稠、咳吐不爽或外感風寒、咳嗽痰多者,常與杏仁貝母瓜蔞桔梗等同用。

 4.癰疽瘡毒,乳房腫痛,喉痹

 本品辛行苦泄,功擅疏通氣血之壅滯而消散癰腫,用於癰疽瘡毒,乳房腫痛,内服、外用均有療效,内服可單用爲末,黄酒送服。外用可隔水蒸軟,加少量黄酒搗爛敷患處。遠志味辛入肺,開宣肺氣,以利咽喉,如《仁齋直指方》治喉痹作痛用“遠志肉爲末,吹之,涎出爲度。”

 用法用量:煎服,3~9g。

 注意事項:有胃炎及胃潰瘍者慎用。

 别名:苦遠志,棘菀,棘苑,小草根皮,細草根皮,小雞腿皮,細葉遠志(又名山茶葉根皮、光棍茶根皮、小雞棵根皮、線茶根皮、山胡麻根皮、米兒茶根皮、燕子草根皮,草遠志、十二月花根皮),線茶根皮,小雞根,卵葉遠志,寬葉遠志,西伯利亞遠志,醒心杖。

 商品名:

 苦遠志:爲植物細葉遠志的根皮。

 甜遠志;爲植物寬葉遠志的根皮,習稱“土遠志”。

 關遠志:產於山西陝西一帶者。品質最優,爲地道藥材。

 遠志筒:又名遠志通。爲抽去術心的根皮。質優。以色黄、筒粗、内厚、幹燥者爲最優。

 遠志肉:簡稱志肉。爲破碎的根皮。品質較次。

 遠志棍;又名遠志梗,遠志骨。爲細小的中間有輕硬木心的遠志根。

 處方名:遠志、制遠志,炙遠志。

 處方中寫遠志指生遠志。爲原藥材去雜質切段生用入藥者。

 制遠志又名泡遠志、清遠志。爲淨遠志在甘草煎液中浸泡後,撈出曬幹入藥者。偏於寧心安神。

 炙遠志又名蜜遠志。爲淨遠志用蜂蜜炙後入藥者。偏於祛痰止咳。

品種考證

 遠志始載《神農本草經》,列爲上品。

 《名醫别錄》雲:遠志“生太山及冤句川穀。

 《本草經集注》雲:“小草狀似麻黄而青。”
遠志
遠志

 《開寶本草》雲:“遠志,莖、葉似大青而小。”

 《嘉祐本草》引《爾雅》郭璞注雲:“(遠志),似麻黄,赤華,葉銳而黄,其上謂之小草。”

 《本草圖經》雲:“今河、陝、京西州郡亦有之。根黄色,形如篙根,苗名小草。似麻黄而青,又如革豆。葉亦有似大青而小者。三月開花,白色,很長及一尺。四月采根、葉……泗州出者花紅,根、葉俱大於他處;商州者根又黑色。俗傳夷門遠志最佳。”

 《本草綱目》雲:“遠志有大葉、小葉二種。陶弘景所說者小葉也,馬志所說者大葉也,大葉者花紅。”

 《本草圖經》附有遠志圖五幅,即泅州遠志、解州遠志、威勝軍遠志、齊州遠志、商州遠志。據產地、形態描述和附圖可知,古代之藥用遠志來源已有數種。其主流產品有小葉者即今用的遠志,大葉者即今用的西伯利亞遠志。

原植物

 多年生草本,高20-40釐米。根圓柱形,長達40釐米,肥厚,淡黄白色,具少數側根。莖直立或斜上,叢生,上部多分枝。葉互生,狹線形或線狀披針形,長1-4釐米,寬1-3毫米,先端漸尖,基部漸窄,全緣,無柄或近無柄。

 總狀花序長約2-14釐米,偏側生與小枝頂端,細弱,通常稍彎曲;花淡藍紫色,長6毫米;花梗細弱,長3-6毫米;苞片3,極小,易脱落;萼片的外輪3片比較小,線狀披針形,長約2毫米,内輪2片呈花瓣狀,成稍彎些的長圓狀倒卵形,長5-6毫米,寬2-3毫米;花瓣的 2側瓣倒卵形,長約4毫米,中央花瓣較大,呈龍骨瓣狀,背面頂端有撕裂成條的雞冠狀附屬物;雄蕊8,花絲連合成鞘狀;子房倒卵形,扁平,花柱線形,彎垂,柱頭二裂。

 蒴果扁平,卵圓形,邊有狹翅,長寬均約4-5毫米,綠色,光滑無睫毛。種子卵形,微扁,長約2毫米,棕黑色,密被白色細絨毛,上端有發達的種阜。花期5-7月,果期7-9月。

 產地: 秦嶺南北坡均產,生於海拔400-1000米的山坡草地或路旁。

各家論述

 1.《神農本草經》:主咳逆傷中,補不足,除邪氣,利九竅,益智慧,耳目聰明,不忘,強志倍力。

 2.《本草經集注》:殺天雄、附子毒。

 3.《名醫别錄》:定心氣,止驚悸,益精,去心下膈氣、皮膚中熱、面目黄。

 4.《藥性論》:治心神健忘,堅壯陽道,主夢邪。

 5.《日華子本草》:主膈氣驚魘,長肌肉,助觔骨,婦人血噤失音,小兒客忤。

 6.王好古:治腎積奔豚。

 7.《本草綱目》:治一切癰疽。

 8.《滇南本草》:養心血,鎮驚,寧心,散痰涎。療五癎角弓反張,驚搐,口吐痰涎,手足戰搖,不省人事,縮小便,治赤白濁,膏淋,滑精不禁。

 9.《本草再新》:行氣散鬱,並善豁痰。

 10.《本草綱目》:遠志,入足少陰腎經,非心經藥也。其功專於強志益精,治善忘。蓋精與志,皆腎經之所藏也。腎經不足,則志氣衰,不能上通於心,故迷惑善忘。

 《靈樞經》雲,腎藏精,精合志,腎盛怒而不止則傷志,志傷則喜忘其前言,腰脊不可以俯仰屈伸,毛悴色夭。又雲,人之善忘者,上氣不足,下氣有餘,腸胃實而心肺虛,虛則營衛留於下,久之,不以時上,故善忘也。陳言《三因方》遠志酒治癰疽,雲有奇功,蓋亦補腎之力爾。

 11.《本草匯言》:沈則施曰:遠志同人參、茯苓、白術能補心;同黄芪甘草白術能補脾;同地黄枸杞山藥能補腎;同白芍、當歸、川芎能補肝;同人參麥冬沙參能補肺;同辰砂金箔琥珀犀角能鎮驚;同半夏膽星貝母白芥子能消驚痰;同牙皂、鉤藤、天竺黄能治急驚;同當歸六黄湯能止陰虛盜汗;同黄芪四君子湯,能止陽虛自汗。獨一味煎膏能治心下膈氣,心氣不舒。獨一味釀酒,能治癰疽腫毒,年久瘡痍,從七情鬱怒而得者,服之漸愈。

 12.《本草正》:遠志,功專心腎,故可鎮心止驚,辟邪安夢,壯陽益精,強志助力。以其氣升,故同人參甘草棗仁,極能擧陷攝精,交接水火。

 13.《藥品化義》:遠志,味辛重大雄,入心開竅,宣散之藥。凡痰涎伏心,壅塞心竅,致心氣實熱,爲昏聵神呆、語言蹇澀,爲睡臥不寧,爲恍惚驚怖,爲健忘,爲夢魘,爲小兒客忤,暫以豁痰利竅,使心氣開通,則神魂自寧也。又取其辛能醒發脾氣,治脾虛火困,思慮鬱結,故歸脾湯中用之。及精神短少,竟有虛痰作孽,亦須量用。若心血不足,以致神氣虛怯,無痰涎可祛,即芎歸味辛,尚宜忌用,況此大辛者乎。諸《本草》謂辛能潤腎,用之益精強志,不知辛重暴悍,戟喉刺舌,與南星半夏相類。《經》曰,:腎惡燥,烏可入腎耶。

 14.《醫學衷中參西錄》:遠志,其酸也能翕,其辛也能辟,故其性善理肺,能使肺葉之翕辟純任自然,而肺中之呼吸於以調,痰涎於以化,即咳嗽於以止矣。若以甘草輔之,誠爲養肺要藥。至其酸斂之力,入肝能斂輯肝火,入腎能固澀滑脱,入胃又能助生酸汁,使人多進飲食,和平純粹之品,固無所不宜也。若用水煎取濃汁,去渣重煎,令其汁濃若薄糊,以敷腫疼瘡瘍及乳癰甚效、若恐其日久發酵,每一兩可加蓬砂二錢溶化其中。愚初次細嚼遠志嚐之,覺其味酸而實兼有礬味。後乃因用此藥,若末服至二錢可作嘔吐,乃知其中確含有礬味,是以愚用此藥入湯劑時,未嚐過二錢,恐多用之亦可作嘔吐也。

 15.《本草正義》:遠志,味苦入心,氣溫行血,而芳香清冽,又能通行氣分。其專主心經者,心本血之總匯,辛溫以通利之,宜其振作心陽,而益人智慧矣。古今主治,無一非補助心陽之功效,而李瀕湖獨謂其專入腎家,未免故爲矯異,張石頑和之,非篤論也。
遠志
遠志

 《本經》主咳逆,則苦泄溫通辛散,斯寒飲之咳逆自平,此遠志又有消痰飲、止咳嗽之功,《别錄》去心下膈氣,亦即此意。

 《外台》載《古今錄驗》胸痹心痛一方,中有遠志,頗合此旨。

 《三因方》治一切癰疽,最合溫通行血之義,而今之瘍科,亦皆不知,辜負好方,大是可惜。頤恒用於寒凝氣滯,痰濕入絡,發爲癰腫等證,其效最捷。惟血熱濕熱之毒,亦不必一例亂投,無分彼此耳。遠志能利血之運行,而以爲心家補益之品者,振動而流利之,斯心陽敷布而不窒滯,此補心之真旨也。然溫升之品,必不宜於實熱,如誤用於熱痰蒙蔽心包之證,得毋益張其焰。

 又所謂安魂魄,定驚悸者,亦謂補助心陽,則心氣充而魂夢自寧,驚悸自定,非養液寧神以安宅者之可比。如因熱生驚,及相火擾攘,而亦與以溫升,其弊亦與痰熱相等。又有遠志能交通心腎之說,則心陽不振,清氣下陷,及腎氣虛寒,不能上升者,以遠志之溫升,擧其下陷,而引起腎陽,本是正治。然人不察,每遇腎陽不藏,淫夢失精等證,亦曰此屬坎離之不交,須以遠志引之,使其水火交接,則相火愈浮,腎愈不攝,利九竅者適以滑精竅,益精者將反以失精矣。

醫學作用

化學成分

 含遠志皂甙A~g(onjisaponin A~G), 由細葉遠志皂甙元(presenegenin)與多種糖結合而成, 如細葉遠志皂甙元與葡萄糖結合成次級皂甙——細葉遠志皂甙(tenuifolin, presenegenin-b-D-glucopyranoside), 細葉遠志皂甙再與糖結合成遠志皂甙.另含口山酮類成分, 有3-羥基-2, 6, 7, 8-四甲氧基酮口山酮、2, 6, 7, 8-四甲氧基口山酮、2, 3, 6, 7, 8-五甲氧基口山酮;以及3, 4, 5-三甲氧基桂皮酸等.化學成分研究進展:略

理化鑒别

 薄層層析:取樣品粗粉0.5g, 置索氏提取器中, 以乙醚脱脂後, 再以甲醇提取, 甲醇提取液濃縮至5ml, 供點樣;另取遠志總皂甙甲醇溶液爲對照品溶液.分别點5μl在同一硅膠G薄層板上, 以氯仿-甲醇-水(26:14:3.5)爲展開劑, 展距17cm.揮盡溶劑, 置紫外燈(365nm)下檢視, 樣品液色譜在對照品溶液色譜的相應位置均應顯4個相同的藍色熒光斑點.成分分析研究進展:略

 含量測定 略

藥理作用

 1、對中樞神經的作用

 遠志煎劑20g/kg灌胃, 能顯著對抗東莨菪鹼所致的小鼠記憶穫得障礙.全遠志、皮、木均有強催眠藥的作用,全遠志有較強的抗驚厥作用.

 2、對子宮的作用

 遠志流浸膏對豚鼠、兔、貓、狗等離體或在體的受孕或未孕子宮, 皆有增加子宮收縮及肌緊張的作用.

 3、祛痰作用

 遠志皮部溶血作用無較木部爲強, 全遠志, 皮有祛痰作用, 木無作用.

 4、抗菌

 遠志乙醇提取液在體外對革蘭陽性細菌、痢疾杆菌、傷寒杆菌及人型結核杆菌有抑制作用.

藥典標准

 來源:本品爲遠志科植物遠志Polygala tenuifolia Willd.或卵葉遠志Polygala sibirica L. 的幹燥根。春、秋二季采挖,除去須根及泥沙,曬幹。
 
 制法

 遠志:除去雜質,略洗,潤透,切段,幹燥。

 制遠志:取甘草,加適量水煎湯,去渣,加入淨遠志,用文火煮至湯吸盡,取出,幹燥。每100kg遠志,用甘草6kg。

 蜜遠志:將制遠志加入鍊熟的蜂蜜與少許開水,拌勻,稍悶,放鍋内炒至不粘手,取出晾涼(每100斤加鍊熟蜂蜜20斤)。

 性狀:本品呈圓柱形,略彎曲,長3~15cm, 直徑0.3~0.8cm。表面灰黄色至灰棕色,有較密並深陷的横皺紋、縱皺紋及裂紋,老根的横皺紋較密更深陷,略呈結節狀。質硬而脆,易摺斷,斷面皮部棕黄色,木部黄白色,皮部易與木部剝離。氣微,味苦、微辛,嚼之有刺喉感。

鑒别

 1、本品横切面:木栓細胞10餘列。皮層爲20餘列薄壁細胞,有切向裂隙。韌皮部較寬廣,常現徑向裂隙。形成層成環。木質部發達,均木化,射線寬1~3列細胞。薄壁細胞大多含脂肪油滴;有的含草酸鈣簇晶及方晶。

 2、取本品粉末1g,加鹽酸無水乙醇溶液(10→100)20ml,加熱回流30分鍾,放冷,濾過,濾液加水30ml,用氯仿振搖勻提取2次,每次20ml,合並氯仿液,蒸幹,殘渣加醋酸乙酯1ml使溶解,離心,取上清液作爲供試品溶液。另取遠志對照藥材1g,同法制成對照藥材溶液。照薄層色譜法(附錄Ⅵ B)試驗,吸取上述兩種溶液各2μl,分别點於同一硅膠G薄層板上,以甲苯-醋酸乙酯-甲酸(14:4:0.5)爲展開劑,展開,取出,晾幹,噴以10%硫酸乙醇溶液,在105℃加熱至斑點顯色清晰。供試品色譜中,在與對照藥材色譜相應的位置上,顯相同顏色的主斑點。

 性味歸經:苦、辛、溫。歸心、腎、肺經。

 功能主治:安神益智,祛痰,消腫。用於心腎不交引起的失眠多夢,健忘驚悸,神志恍惚,咳痰不爽,瘡瘍腫毒,乳房腫痛。

 用法用量: 3~9g。

 貯藏置:通風幹燥處。

種植技術

生長特性

 喜涼爽氣候,耐幹旱、忌高溫、多野生於較幹旱的田野、路旁、山坡等地,以向陽、排水良好的沙質栽培爲好,其次是黏壤土及石灰質壤土,黏土及低濕地區不宜栽種。

栽培技術

 1.選地整地
 選在地勢高燥。排水良好的,一般土地均可種植。整地前撤施基肥,因遠志系多年生草本,必須施足基肥,常用圈肥或堆肥每公頃37500千克,過磷酸鈣750千克耕翻耙平,在北方多采用平地條播。

 2.繁殖方法

 用種子繁殖,直播或育苗移栽均可,由於遠志蒴果成熟時開裂,種子易撒落在地面,故應在果實7~8月份成熟時采收種子。

 (1)直播

 春播於4月中、下旬,秋播於10月中、下旬或11月上旬進行。在整好的地上,把種子均勻撒入溝内,覆土1~2釐米,按行距20~23釐米開淺溝條播,每公頃播種量11.25~15千克,播後,稍加鎮壓澆足水,播種後約半個月開始出苗。秋播在播種次年春季出苗。

 (2)育苗

 於3月上、中旬,在苗床上條播,播種後覆土1釐米;要保持苗床潮濕,苗床溫度15~20℃爲宜。播種後10天左右出苗,苗高6釐米左右即可定植,定植應選擇陰雨天或午後,按行株距20~23釐米*3~6釐米定植。

 3.田間管理

 遠志植株短小,故在生長期需勤除草,以免雜草掩蓋植株。因爲性喜幹燥,除種子萌發期和幼苗期適當澆水外,生長後期不腚經常澆水。每年春、冬季及4~5月間,各追肥一次,以提高根部產量。以磷肥爲主,每公頃可施餅肥300~375千克,或過磷酸鈣 187.5~262.5千克。噴施鉀肥,每年6月中旬至7月上旬是遠志生長旺季,此刻每公頃噴1%硫酸鉀溶液750~900千克或0.3%磷酸二氫鉀溶液 1200~1500千克,10天噴1次,連續3次。早晨露水未幹或晚上5點進行,增強抗病能力,使根膨大。

 一年生的苗松土除草後或生長2~3年生的苗,在追肥澆水後,每公頃蓋麥草或麥糠、鋸末之類12000~15000千克,顺着行蓋,中間不需翻動直到收穫。蓋草加強土壤中維生物的分解,保持水分,減少雜草,爲遠志生長創造良好條件。

 4.病蟲害防治

 根腐病:使遠志爛根,植株枯萎。

 防治方法:加強田間管理,及早拔除病株,燒毁,病穴用10%石灰水消毒。發病初期噴50%多菌靈1000倍液,7天1次,連續2-3次。

 蚜蟲用40%樂果2000倍液噴殺,10天1次,連續2~3次。豆元青用5*1O的-6次方~1*10的-5次方敵殺死噴殺,連噴2次,間隔5~7天。

 5、采收加工

 於栽種後第三、四年秋季回苗後或於春季出苗前,挖取根部,除去泥土和雜質,趁水分未幹時,用木棒敲打,使其松軟、膨大,抽去木心,曬幹即可。抽去木心的遠志稱遠志肉。如采收後直接曬幹的,稱遠志棍。二年生每公頃產1500~2250千克,二年生每公頃產3750-4500千克。

生長習性

 喜涼爽氣候,耐幹旱、忌高溫、多野生於較幹旱的田野、路旁、山坡等地,以向陽、排水良好的沙質栽培爲好,其次是黏壤土及石灰質壤土,黏土及低濕地區不宜栽種。遠志自然生長緩慢,野生資源急劇減少,已被列入《野生藥材資源保護管理條例》的三級保護物種名單。爲了緩解市場供需矛盾,中國陝西山西等地已開始規模化種植。目前遠志已成爲中藥市場上的熱點品種。隨着市場需求量的急劇增長,遠志藥材及其飲片質量自然成爲人們關注的焦點。

分布

 分布於黑龍江吉林遼寧河北内蒙古山東安徽湖南四川等省、自治區。主產山西、陝西、河南、吉林等省。山西產量最大,陝西質量最好(主產渭北旱原),暢銷中國還出口。野生資源破壞嚴重,年產量下降,列爲國家三類保護藥材。

研究現狀

 隨着現代人們生活節奏的加快和工作壓力的加大,失眠健忘症患者人群正在急劇增加。而西藥治療這類慢性疾病又容易產生依賴性和副作用,中藥“遠志”在治療失眠健忘以及神經衰弱等症有其獨特的療效,而且長期服用毒副作用小。因此,遠志在市場非常俏銷。隨着該品種藥用價值的新開發和用途的開拓,其藥用量正在逐年增加。因此,對遠志藥材及其炮制品的質量控制亟待解決。

 關於遠志及其炮制品的質量控制方法,進行了大量探索,分别采用TLC、TLC-UV、TLCS、HPLC或藥理方法等對遠志生品及其炮制品進行定性定量比較,試圖建立能夠控制藥材及飲片質量的有效方法。該領域是遠志目前研究的熱點問題之一。

化學成分

 對遠志的化學成分研究開始於20世紀四十年代。迄今爲止,已從遠志中分離鑒定了近百種化合物,主要有效成分爲皂苷、口山酮、寡糖酯和生物鹼等。分述如下:

 1、皂苷類成分

 從遠志根中分離得到多種皂苷,己鑒定結構的有遠志皂苷A,B,E,F和G(onjisaponinA,B,E,F,G)。從化學結構上看,遠志皂苷類成分基本母核爲齊墩果酸型的五環三萜。

 2、口山酮類成分

 遠志中另一類比較重要的成分是口山酮類成分。該類成分在植物中僅以衍生物的形式存在,取代基多爲羥基、甲氧基,少數爲亞甲二氧基。

 3、糖酯類成分

 遠志中含有大量的糖酯類成分,其母核結構有A、B、C、D四種,取代基的結構有12種。

 4、生物鹼類成分

 金寶淵等從遠志根中得到7種β—咔琳系生物鹼,

 另外,沈行良等從遠志中得到四氫非洲防己胺。

  5、其他類成分

 除以上成分外,遠志中還含有遠志醇、3,4,5-三甲氧基-桂皮酸、豆甾醇、a-菠甾醇葡萄糖苷、a-菠甾醇葡萄糖苷-6′-棕櫚酸酯、2-羥基-4,6-二苯酮、sibiricaphenone和豐富的脂肪油以及樹脂等成分。

藥理研究

 現代藥理學研究表明,遠志屬植物的藥理活性十分廣泛。原有的藥理學研究主要是對總提物進行活性篩選,單體的活性報道比較少,近年來,發現了很多新的活性,爲更有效地開發利用遠志屬植物提供依據。

對神經系統的作用

 1、鎮靜、抗驚厥作用

 遠志根皮、未去木心的遠志全根和根部木心對巴比妥類藥物均有協同作用。

 大鼠口服遠志提取物後,在血和膽汁中發現了能延長小鼠戊巴比妥鈉睡眠時間的活性物質 3, 4, 5一三甲氧基肉桂酸(TMCA)、甲基一3, 4, 5一三甲氧基肉桂酸(MTMCA)和對甲氧基肉桂酸(PMCA),提示遠志水提物中含有TMCA的天然前提藥物。進一步對遠志中的活性成分3,4,5-三甲氧基肉桂酸(TMCA) 進行研究,在大鼠腦室内注射促腎上腺皮質激素釋放激素可增加藍斑内的去甲腎上腺素含量,該作用可被腦室内注射TMCA而抑制,提示TMCA可能是通過抑制藍斑中的去甲腎上腺素的含量而起到鎮靜作用遠志皂苷E, F. G等可非競爭性地抑制CAMP磷酸二酯酶,其IC50與嬰粟鹼相當。

 藥代動力學研究表明,遠志皂苷F與嬰粟鹼一樣非競爭性抑制CAMP磷酸二酯酶,可延長環己烯巴比妥給藥小鼠的睡眠時間。遠志皂苷(25500 mg/kg)可濃度依賴性地減少阿樸嗎啡誘導的大鼠攀爬行爲及5-T1色胺誘導的複合胺綜合症,同時還可抑制MK-801及可卡因導致的大鼠的過度活躍,結果表明遠志皂苷在體外具有多巴胺和複合胺受體拮抗性質,提示其作爲安定劑的可能。交互試驗的結果表明,聯合應用TMCA和遠志皂苷能更有效地延長小鼠戊巴比妥鈉睡眠時間。另有學者研究報道,小鼠灌服遠志根皮、全根和根部木心提取物3.125 g/kg,對五甲烯四氮哇所致驚厥的對抗作用強度,以全根較強、根皮次之,根部木心則無效。

 2、促進體力和智力的作用

 給大鼠口服遠志提取物0.28 g/kg,研究對穿梭行爲及腦區域性代謝的影響。結果表明,服藥後5-9天,條件反射和非條件反射次數均增多,間腦中輔酶I(NAD)濃度顯著增高,海馬、尾紋核和腦幹内的輔酶I和還原型輔酶I(NADH)濃度均增高,表明遠志具有強身益智和增強腦區域性代謝的功能。

 3、抗癡呆和腦保護活性

 日本學者齋藤等使用促進老化小鼠(SAM)進行的記憶、學習實驗中,矢部等在對神經細胞營養因子作用的試驗中,均證明遠志水浸膏對腦有保護作用。飯家進爲探討遠志的腦保護活性,對KCN低氧腦障礙的作用進行了研究,發現幾種酸基糖具有縮短正向反射消失持續時間的作用,表明遠志腦保護作用出現的部分原因與酞基糖有關。此外,遠志的水提液還對基底前腦核損傷造成的大鼠記憶和行爲失調具有一定的修複作用。

對呼吸系統的作用

 遠志具有祛痰作用,但由於實驗方法不同,其祛痰效果差異較大。用小鼠酚紅排泌法實驗,遠志的祛痰作用較桔梗強,而用犬呼吸道分泌液測定法,其作用不如桔梗。另有學者研究報道,1 g/kg遠志煎劑給麻醉犬灌胃,無祛痰作用。研究發現遠志根皮及根部木心的化學成分及藥理作用並不完全相同,遠志木心的皂苷含量僅爲根皮的4%,前者對小鼠祛痰的最小有效量爲1.25 g/kg,而後者用至50 g/kg仍無祛痰作用,推測遠志的祛痰作用可能是由於其所含皂苷對胃豁膜的刺激作用,反射性促進支氣管分泌液增加所致。采用氨水誘發咳嗽法和比色法觀察了生遠志以及各炮制品水煎液對小鼠的鎮咳和祛痰作用。

 結果表明:生遠志、蜜制遠志、薑制遠志、炙(甘草制)遠志具有顯著的鎮咳作用;生遠志高劑量,蜜遠志低劑量,炙遠志高劑量組還有明顯的祛痰作用、降壓作用。

對中樞降壓的作用

 遠志煎劑具有短暫的中樞降壓作用。麻醉犬靜注100%遠志煎劑0.125 g/kg,可使血壓降至原水平的60-70%,麻醉兔靜注0.5 g/kg也可使血壓下降至原水平的40-50 ,但作用短暫,在1-2分鍾内即可恢複至原水平,重複給藥未見快速耐受現象。通過大鼠麻醉後左頸動脈記錄平均動脈壓(MAP),采用尾袖法測定清醒大鼠和腎性高血壓大鼠(RVHR)收縮壓的辦法,研究遠志皂苷(tenuifolic saponin,TS)對血壓的影響。結果證明TS有降壓作用,此作用與迷走神經興奮,神經節阻斷,以及外周a一腎上腺能、M一膽鹼能和H:受體無關。

對平滑肌和心肌的作用

 體内外實驗表明,遠志具有較強的子宮興奮作用。遠志水煎劑經乙醇沉澱處理制成的100%注射液對大鼠及小鼠離體未孕子宮有強烈的興奮收縮作用。遠志流浸膏可使離體及在位豚鼠、兔、貓、犬的己孕和未孕子宮強烈收縮,肌張力增加。6.6%遠志煎劑3-6 mL靜注,對孕犬在位子宮也有明顯興奮作用。

利尿作用

 遠志根50%甲醇冷浸濃縮後制成的混懸液200 mg/kg口服給予結紮兩側頸靜脈引起的水腫大鼠,其利尿作用爲8.01,1.11 ml/l00kg體重,對充血性水腫發生的抑制率爲100 。遠志皂苷有消除水腫和利尿作用,如與保泰松合用,其利尿作用將增強。

抗氧化、抗衰老作用

 采用D一半乳糖致衰小鼠,觀察遠志水煎劑對衰老小鼠紅細胞(RBC)中超氧化物歧化酶(SOD)、肝組織穀胱甘肽過氧化物酶(GSH-Px )活性的影響。結果表明,遠志水煎劑可使衰老小鼠RBC中SOD、肝組織GSH-Px活性明顯升高,提示遠志水煎劑對衰老小鼠具有抗衰老作用,且最佳用藥時間爲30天。

抗突變、抗癌作用

 Amse實驗發現遠志的水溶性提取物對黄曲黴B1誘發的回變菌落數有顯著的抑制作用,對TA9,菌株回變菌落數有明顯的抑制效應,但對TAIo菌株無抑制效應。說明遠志的水溶性提取物隻有對抗鹼基置換的突變因子。

抗菌作用

 用紙片法測得10%遠志煎劑對肺炎雙球菌有抑制作用,而遠志乙醇浸液在體外對革蘭氏陽性菌及痢疾杆菌、傷寒杆菌和人型結核杆菌均有明顯抑制作用。

 抑制酒精吸收和肝保護活性

 遠志中的皂苷類成分在一定程度上可以抑制酒精在體内的吸收。

活血、抗炎作用

 遠志根的水提物對2,4,6-三硝基苯磺酸所致的小鼠結腸炎具有防治作用,對結腸炎小鼠遠端結腸的多形核白細胞浸潤、大腸的侵蝕性損傷的、結腸粘膜囊性膿腫和上皮再生、結腸增重的症狀有明顯的改善作用,並且能明顯降低小腸上皮淋巴細胞中 IFN-y和IL-4的含量,推測遠志根對結腸炎的防治作用至少部分地歸因於其對IFN-y和IL-4產生的調節。此外,遠志根的水提液對P-物質和脂多糖(LPS)刺激鼠星形膠質細胞分泌的腫瘤壞死因子-a (TNF-a)和白細胞介素-1 (IL-1)有明顯的抑制作用,進而產生對中樞神經系統的抗炎活性。

溶血作用

 體外試管溶血表明遠志具有很強的溶血作用,其溶血指數根皮爲3926、全根爲2585、根部木心爲43、提純皂苷爲34031,研究發現,溶血作用的成分爲皂苷,因此含有皂苷較多的根皮部分的溶血作用遠較根部木心部分強。

其他作用

 除了上述作用以外,遠志還具有促進小腸運動,抑制醛酮還原酶,減少可卡因誘導的條件位置偏愛,抗眩暈、改善膜迷路積水所致聽力損害的作用,抑制5-HT誘導的腹瀉等作用。

毒副作用

 研究結果表明,將遠志根皮提取物給小鼠灌胃,其LD50。爲10.031 1.98 g/kg>遠志全根的LD50爲16.9512.01 g/kg,而根部木心用至75 g/kg仍無死亡。

現代研究

主要成分

 從遠志根中分離出遠志皂甙(Onjisaponin)A、B、C、D、E、F、G.皂甙水解後可分得兩種皂甙元結晶, 遠志皂甙元A(Tenuigenin A)和遠志皂甙元B(Tenuigenin B).從根中還分離出遠志酮(Onjixanthone)Ⅰ和Ⅱ、5-脱水-D-山梨糖醇(5-An- hydro-D-sorbitol)、N-乙醯基-D-葡萄糖胺(N- Acetyl-D-glucosamine)、皂甙細葉遠志素(Tenuifolin), 即2β, 27-二羥基-23-羧基齊墩果酸的3-β-葡萄糖甙. 遠志根中尚含3, 4, 5-三甲氧基桂皮酸(3, 4, 5- Trimethoxy-cinnamic acid)、遠志醇(Polygalitol)、細葉遠志定鹼(Tenuidine)、脂肪油、樹脂等.

藥理作用

 1. 祛痰作用 

 遠志煎劑15g/kg給小鼠灌胃, 能顯著增加氣管排泌酚紅量, 說明有明顯祛痰作用.遠志的祛痰作用可能是由於其所含皂甙對胃黏膜的刺激作用, 反射性促進支氣管分泌液增加所致.有報告指出, 遠志祛痰的作用強度因試驗方法而異, 小鼠酚紅排泌法的實驗結果表明: 遠志的祛痰作用較桔梗強;而用犬呼吸道分泌液測定法, 則其作用不如桔梗.有研究表明: 遠志根部及根部木心的化學成分和藥理作用並不完全相同, 遠志根皮對小鼠祛痰的最小有效劑量爲1.25g/kg, 而遠志木心用至50g/kg亦無祛痰作用.其原因是遠志木心的皂甙含量很低, 僅爲根皮的4%.由此看來, 遠志去心入藥的目的在於其祛痰作用弱.但亦有報告指出, 若用遠志皮和全遠志的水煎液, 在每公斤體重給予25g、10g、5g、2.5g、1.25g劑量時, 均有明顯祛痰作用, 再減少劑量, 二者則均無祛痰作用, 因此遠志心的存在, 似不影響遠志皮的祛痰作用.

 2. 鎮靜、抗驚厥作用 

 遠志根皮、未去木心的遠志全根和根部木心對巴比妥藥物均有協同作用.小鼠灌服 3.125g/kg 可協同閾下劑量戊巴比妥鈉的催眠作用, 而同等劑量對五甲烯四氮唑所致驚厥的對抗作用, 則以遠志全根較強, 根皮次之, 根皮木心無效.

 3. 對子宮的作用 

 遠志煎劑經乙醇沉澱處理制成的100%注射液對大鼠及小鼠離體未孕子宮有強烈的興奮收縮作用.遠志流浸膏可使離體及在體豚鼠、兔、貓、犬的已孕和未孕子宮收縮增強, 肌張力增加, 其機制是由於遠志甙直接刺激子宮肌所致.6.6%的遠志煎劑 3~6ml 靜脈注射, 對孕犬在位子宮亦有明顯的興奮作用.
遠志
遠志

 4. 對血壓的作用 

 遠志煎劑給麻醉犬、兔靜脈注射有使血壓降低的作用, 但作用短暫, 在 1~2分鍾内即可恢複至原水平.重複給藥無快速耐受性.

 5. 溶血作用 

 遠志含有皂甙, 因此有溶解紅細胞的作用, 其根皮部的溶血作用遠較根木心部爲強.

 6. 其他作用 

 實驗表明: 遠志煎劑對肺炎雙球菌有抑制作用.遠志乙醇浸液在體外對革蘭陽性菌及痢疾杆菌、傷寒杆菌和人型結核杆菌均有明顯的抑制作用.

 遠志水溶性提取物對黄曲黴菌素B1誘發的回變菌落數有顯著的抑制效應.遠志對小鼠 P388 淋巴細胞性白血病亦有抑制作用.

 體外實驗表明: 遠志水提取液在2.5mg/ml濃度時對小鼠淋巴瘤細胞株(Yac-1)、人紅髓白血病細胞株(K562)、小鼠成纖維細胞株(L929)表現出明顯的細胞毒效應, 提示其有抗癌作用.

臨床應用

 1. 失眠多夢,心悸怔忡,健忘

 本品苦辛性溫,性善宣泄通達,既能開心氣而寧心安神、又能通腎氣而強志不忘,爲交通心腎、安定神志、益智強識之佳品。主治心腎不交之心神不寧、失眠、驚悸等症,常與茯神、龍齒、朱砂等鎮靜安神藥同用,如遠志丸(《張氏醫通》);治健忘證,常與人參、茯苓、菖蒲同用,如開心散(《千金方》),若方中再加茯神,即不忘散(《證治准繩》)。

 2. 癲癇驚狂

 本品味辛通利,能利心竅,逐痰涎,故可用治痰阻心竅所致之癲癇抽搐,驚風發狂等症。用於癲癇昏僕、痙攣抽搐者,可與半夏天麻全蠍等化痰、息風藥配伍;治療驚風狂證發作,常與菖蒲鬱金白礬等祛痰、開竅藥同用。

 3. 咳嗽痰多

 本品苦溫性燥,入肺經,能祛痰止咳,故可用治痰多粘稠、咳吐不爽或外感風寒、咳嗽痰多者,常與杏仁貝母瓜蔞桔梗等同用。

 4. 癰疽瘡毒,乳房腫痛,喉痹

 本品辛行苦泄,功擅疏通氣血之壅滯而消散癰腫,用於癰疽瘡毒,乳房腫痛,内服、外用均有療效,内服可單用爲末,黄酒送服。外用可隔水蒸軟,加少量黄酒搗爛敷患處。遠志味辛入肺,開宣肺氣,以利咽喉,如《仁齋直指方》治喉痹作痛用“遠志肉爲末,吹之,涎出爲度。”

炮制沿革

 遠志的淨制始見於南齊的《華氏中藏經》,書中載有“去心”之說,之後曆代沿用。直到公元十世紀,《雷公炮制論》才第一次記述了去心的理由:“凡使,先須去心,若不去心,服之令人煩”。《太平惠民和劑局方》載有“湯浸去心”及“甘草煮去蘆骨”。關於去心的本草記載有“去心”、“去骨”、“去梗”、“去木”等稱謂,足見古人十分重視“去心”這一淨制環節。
 
 遠志的切制始見梁代《本草經集注》記載“皆捶破”,清代有《外科大成》載有“去心,爲末”等切制方法記述。

 古人認爲生品“戟人咽喉”,用於臨床須經炮制,方法較多,計有不加輔料的炒、焙、蒸、炙、制炭和加輔料的甘草制、蜜制、朱砂制、薑汁制、酒制、燈心草制、複制等。以甘草制遠志爲遠志最早的炮制方法,《雷公炮制論》載有“熟甘草湯浸宿”,其優點是“以甘緩之,使上發也”。

 現代對遠志的炮制基本上沿用了古代的炮制方法。《全國中藥炮制規範》收載四種規格,2005年版中國藥典僅收載了遠志和制遠志兩種規格。

炮制研究

 柯文彬等采用不同炮制方法對遠志肉和根進行了比較,結果不同部位所含成分有别,且炮制品比生品多一白色斑點。

 李希等以醇浸出物含量爲指標,對遠志不同炮制工藝進行了評價,結果浸出物含量爲蜜制遠志 > 生遠志 > 炒遠志 > 甘草制遠志 > 炒制遠志,但薄層鑒别各炮制品的化學成分未見差異。

 現代藥理研究表明,遠志木質部溶血作用較皮部低。全遠志、遠志皮、遠志心在同劑量時均可以加強催眠作用;抗驚厥作用以全遠志最強,遠志皮次之,遠志心無效;溶血作用和急毒實驗以遠志皮最強,全遠志次之,遠志心最弱;全遠志與去心遠志比較祛痰作用不減弱。

 李光巍等對遠志炮炙前後進行了催眠及祛痰作用比較,結果無明顯差異。王建等研究了生遠志、蜜遠志、生遠志與甘草不同配伍比例 (3∶1、3∶2、3∶3) 對小鼠胃腸運動的影響,結果生遠志、遠志-甘草 (3∶1) 配伍對小鼠小腸運動及胃排空有明顯抑制作用,並致胃腸充氣、腫脹、腸壁變薄,呈現出明顯的胃腸毒性,但蜜遠志、遠志-甘草(3∶2、3∶3)劑量配伍,對胃腸運動無明顯影響。此外,他們研究了生遠志、蜜遠志、甘草制遠志和薑遠志對胃腸運動的影響,結果表明:生遠志與薑遠志能明顯抑制胃腸運動和消化功能,而蜜遠志和甘草制遠志的抑制作用相對較弱。

食用推薦

人參遠志飲

 養心明目
人參遠志飲
人參遠志飲

 原料:人參10克,遠志30克。

 制法:共杵爲末,沸水沖泡代茶飲,每包8克,每次1包,連服7~10天。

 功效:可益氣養心,益智明目。

遠志蓮粉粥

 做法:遠志30 克、蓮子15克、粳米50 克,先將遠志浸泡,去心、皮,研爲粉,蓮子亦研爲粉;接着煮粥候熟,入遠志和蓮子粉,再煮沸,即可食用。

 功效:主治健忘、驚厥、失眠等。

遠志棗仁粥

 做法:遠志10 克,炒棗仁10 克,粳米50 克,煮米做粥。開鍋後即放下遠志、棗仁。
遠志棗仁粥
遠志棗仁粥


 功效:睡前喝粥,具有養心安神之效。主治心血不足,痰多擾神而引起的驚悸健忘、不寐多痰。


安心湯

 做法:遠志、甘草各2兩,人參茯神當歸芍藥各3兩,麥門冬1升,大棗30 枚。爲粗末,水煎去渣,分3次服用,每日3次。

 功效:本湯益氣養血、安神寧志;主治產後心悸不定、恍惚昏沉、虛煩短氣。

開心聰明方

 做法:遠志150 克,茯苓60 克,菖蒲150 克。諸藥加工成細末,每日3次,每次空腹服用3~5克。

 功效:本方補心益智;適用於心神不安、失眠健忘。

  1
  0
  申明:1.中文百科在线的词条资料来自网友(一些人是某学科领域的专家)贡献,供您查阅参考。一些和您切身相关的具体问题(特别是健康、经济、法律相关问题),出于审慎起见,建议咨询专业人士以获得更有针对性的答案。2.中文百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将及时给予删除。3.如需转载本页面内容,请注明来源于www.zwbk.org

  词条保护申请

 • * 如果用户不希望该词条被修改,可以申请词条保护
  * 管理员审核通过后,该词条会被设为不能修改

  注意:只有该词条的创建者才能申请词条保护

  本条目由以下用户参与贡献

 • 雪儿
联系我们意见反馈帮助中心免责声明
Copyright © 2010 zwbk.org 中文百科在线 All rights reserved.京ICP证090285号